Aktualny numer

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem Studenckiego Czasopisma Naukowego Eureka! Do głównych celów Czasopisma należy zrzeszanie przedstawicieli różnych dziedzin środowiska naukowego w Polsce, przede wszystkim studentów i doktorantów, którzy rozpoczynają swoją karierę.

Publikacje

PRZEGLĄD SATELITARNYCH SYSTEMÓW ALTYMETRYCZNYCH I GRAWIMETRYCZNYCH DO OBSERWACJI ŚRODOWISKA ZIEMI

mgr inż. Paweł Zyglewski Katedra Systemów GeoinformatycznychWydział Elektroniki, Telekomunikacji i InformatykiPolitechnika Gdańska ADVA Optical Networking pzyglewski@adva.com Wyniki pomiarów satelitarnych systemów altymetrycznych i grawimetrycznych dostarczają informacji na temat tego samego środowiska Ziemi. Pierwsze rozwinęły się metody altymetryczne polegające na pomiarze wysokości punktu na powierzchni za pomocą dalmierza umieszczonego na satelicie. Z czasem, dzięki wykorzystaniu systemu GPS,Czytaj dalej „PRZEGLĄD SATELITARNYCH SYSTEMÓW ALTYMETRYCZNYCH I GRAWIMETRYCZNYCH DO OBSERWACJI ŚRODOWISKA ZIEMI”

NA TROPIE ŻYCIA W KOSMOSIE

Kamila Lech Wydział BiologiiUniwersytet Warszawski kk.lech@student.uw.edu.pl Eksploracja kosmosu przez człowieka trwa od dawna, jednak wiele kwestii wciąż pozostaje bez rozwiązania. Jedną z nich jest pytanie: Czy gdzieś w innej części kosmosu istnieje życie? Aby móc na nie odpowiedzieć, na przestrzeni lat prowadzona była niezliczona liczba badań. O ile odnalezienie obcej formy życia wciąż jest dlaCzytaj dalej „NA TROPIE ŻYCIA W KOSMOSIE”

KSENOBIOLOGIA – GALERIA ALTERNATYWNYCH MECHANIZMÓW

Róża Okoń Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego Jakub Tomaszewski Warszawski Uniwersytet Medyczny s082755@student.wum.edu.pl Maciej Żurowski Uniwersytet w Cambridge W swojej pracy zdefiniowaliśmy główne kryteria jakie muszą być spełnione, aby nazwać obiekt „żywym”. Są nimi: 1) ciągła wymiana energii z otoczeniem wraz z nieustannym wzrostem entropii w środowisku; 2) kompartmentacja wewnątrz struktury, która tworzy mikrośrodowiska reakcyjne,Czytaj dalej „KSENOBIOLOGIA – GALERIA ALTERNATYWNYCH MECHANIZMÓW”

OBSERWACJA FLORY NACZYNIOWEJ SPONTANICZNIE WYSTĘPUJĄCEJ W OPUSZCZONYCH BUDYNKACH NA TERENIE POWIATU OSTROWSKIEGO

Małgorzata Żulicka II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim malgorzata.zulicka@op.pl Praca przedstawia badania nad florą opuszczonych budynków, które były prowadzone na 13 powierzchniach w powiecie ostrowskim. Miały one na celu poznanie i porównanie zróżnicowania flory na tych powierzchniach. Oznaczono łącznie 112 gatunków roślin. Dominowały wśród nich apofity. Najczęstszymi formami życiowymi były hemikryptofity. NajwiększyCzytaj dalej „OBSERWACJA FLORY NACZYNIOWEJ SPONTANICZNIE WYSTĘPUJĄCEJ W OPUSZCZONYCH BUDYNKACH NA TERENIE POWIATU OSTROWSKIEGO”

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

%d blogerów lubi to: