Aktualny numer

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem Studenckiego Czasopisma Naukowego Eureka! Do głównych celów Czasopisma należy zrzeszanie przedstawicieli różnych dziedzin środowiska naukowego w Polsce, przede wszystkim studentów i doktorantów, którzy rozpoczynają swoją karierę.

Publikacje

OBSERWACJA FLORY NACZYNIOWEJ SPONTANICZNIE WYSTĘPUJĄCEJ W OPUSZCZONYCH BUDYNKACH NA TERENIE POWIATU OSTROWSKIEGO

Małgorzata Żulicka II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim malgorzata.zulicka@op.pl Praca przedstawia badania nad florą opuszczonych budynków, które były prowadzone na 13 powierzchniach w powiecie ostrowskim. Miały one na celu poznanie i porównanie zróżnicowania flory na tych powierzchniach. Oznaczono łącznie 112 gatunków roślin. Dominowały wśród nich apofity. Najczęstszymi formami życiowymi były hemikryptofity. NajwiększyCzytaj dalej „OBSERWACJA FLORY NACZYNIOWEJ SPONTANICZNIE WYSTĘPUJĄCEJ W OPUSZCZONYCH BUDYNKACH NA TERENIE POWIATU OSTROWSKIEGO”

WPŁYW WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH TERENÓW ZURBANIZOWANYCH NA FUNKCJONOWANIE DRZEW W MIASTACH

Anita Murawska Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym RozwojemUniwersytet Warszawski Zakład Ekologii i Ochrony ŚrodowiskaInstytut Biologii ŚrodowiskowejWydział BiologiiUniwersytet Warszawski a.murawska8@student.uw.edu.pl Warunki miejskie wpływają negatywnie na stan zdrowotny drzew, zwłaszcza tych rosnących wzdłuż jezdni i w okolicy rejonów uprzemysłowionych. Na terenach zurbanizowanych występuje wiele czynników wpływających na prawidłowe funkcjonowanie roślinności. Zmiany warunków siedliskowych (zarówno fizycznychCzytaj dalej „WPŁYW WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH TERENÓW ZURBANIZOWANYCH NA FUNKCJONOWANIE DRZEW W MIASTACH”

ZESPÓŁ HUNTERA, CZYLI O MUKOPOLISACHARYDOZIE TYPU II

Emilia Węglińska Wydział BiologiiUniwersytet Gdański e.weglinska166@studems.ug.edu.pl Zespół Huntera (zwany również MPS II) jest jednym z typów mukopolisacharydoz i należy do rzadkich lizosomalnych chorób spichrzeniowych (LSD). Dziedziczony jest w sposób recesywny sprzężony z chromosomem X, dlatego osobami dotkniętymi tą chorobą są najczęściej mężczyźni. MPS II spowodowana jest mutacją w genie kodującym sulfatazę iduronianu, której deficyt skutkujeCzytaj dalej „ZESPÓŁ HUNTERA, CZYLI O MUKOPOLISACHARYDOZIE TYPU II”

STEROIDY I HOPANOIDY – BIOSYNTEZA ORAZ JEJ MEDYCZNE IMPLIKACJE

Jan Zadworny Wydział ChemiiUniwersytet Warszawski j.zadworny@student.uw.edu.pl Eukariotyczne steroidy i ich prokariotyczne analogi – hopanoidy – odpowiadają za szereg funkcji kluczowych dla funkcjonowania komórek. Pomimo pewnych różnic w budowie, obie grupy związków są syntetyzowane dzięki pokrywającym się w dużej mierze szlakom anabolicznym. Ich dokładne zgłębienie pozwala nie tylko na lepsze zrozumienie biochemii lipidów, ale ma teżCzytaj dalej „STEROIDY I HOPANOIDY – BIOSYNTEZA ORAZ JEJ MEDYCZNE IMPLIKACJE”

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

%d blogerów lubi to: