MicroBY

O Autorze projektu:

Cześć!
Jestem Eryk. Możecie mnie kojarzyć z Instagrama, gdzie funkcjonuję pod nazwą @oleum_taurus. Chciałbym Cię zabrać w piękną podróż po mikroskopijnych organizmach i strukturach, z których zbudowane są te trochę większe. Póki co, korzystam z mikroskopu Delta Optical BioLight 300. Mam jednak nadzieję, że już od tego roku będę miał szansę pokazywać preparaty spod bardziej profesjonalnych mikroskopów na uczelni.

Zapraszam,
Eryk Gadzała

Wiązki przewodzące roślin naczyniowych na przykładzie tulipana
(Tulipa sp.)

Rośliny naczyniowe charakteryzują się występowaniem wiązek przewodzących. Są one pasmami tkanki przewodzącej, którą można podzielić na drewno i łyko. Zadaniem drewna jest transport wody i soli mineralnych a łyka – produktów fotosyntezy. Wiązki przewodzące można podzielić na kilka rodzajów:

  • Kolateralne – składają się z pojedynczych pasm tkanek przewodzących. Wśród tego rodzaju wyróżnić można wiązki k. otwarte u których pomiędzy łykiem a drewnem występuje miazga twórcza (kambium), dzięki któremu rośliny mogą przyrastać na grubość oraz wiązki k. zamknięte, u których kambium nie występuje (rośliny z tym typem wiązek nie mogą przyrastać na grubość).
  • Bikolateralne – składają się z dwóch pasm łyka, między którymi znajduje się drewno.
  • Koncentryczne – wśród nich wyróżnić można w. k. hadrocentryczne, w których łyko otacza drewno oraz w k. leptocentryczne, w których drewno otacza łyko.

Załączone zdjęcia przestawiają wiązkę przewodzącą tulipana (Tulipa sp.). Posiada on wiązki kolateralne zamknięte. Jasne pasmo to łyko składające się z komórek żywych. Natomiast ciemne to drewno – składa się z komórek martwych oraz zdecydowanie grubszych – inkrustowanych ligniną, której zadaniem jest nadanie sztywności i trwałości komórkom drewna.

Źródła:
Szweykowska Alicja, Szweykowski Jerzy: Botanika t.1 Morfologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003

Zielistka Sternberga (Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacq.)

Zielistka Sternberga (Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacq.) jest gatunkiem rośliny z rodziny szparagowatych. Swoją nazwę rodzajową zawdzięcza greckiemu chloros oznaczajacego zielony oraz phyton – roślinę. Nazwa gatunkowa pochodzi natomiast od greckiego kome oznaczającego pęczek włosów. Patrząc na pokrój rośliny i bogactwo chloroplastów w jej liściach, nazwa ta wydaje się być dość słuszna.

Źródła:
https://davisla.wordpress.com/2016/02/01/chlorophytum-comosum-variegatum/

Paprotka (Polypodium sp.)

Paprotka (Polypodium sp.) jest rodzajem paproci należącej do rodziny paprotkowatych. Tak jak i inni przedstawiciele tej rodziny, polypodium sp. przechodzi przeminę pokoleń z dominacją sporofitu – pokolenia diploidalnego – wytwarzającego zarodnie (sporangia). Są one zebrane w kupki zarodni (sori) znajdujące się na spodniej stronie blaszki liściowej. Same zarodnie opasane są półpierścieniem o nierównomiernie zgrubiałych ścianach, który podczas dojrzewania zarodni traci wodę, kurczy się i rozrywa ją pozwalając wysypać się zarodnikom, dającym początek gametofitowi – pokoleniu haploidalnemu.

Źródła:
Lucjan Rutkowski, Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, Warszawa,  Wydawnictwo Naukowe PWN
Marta Podbielkowska, Zbigniew Podbielkowski,  Biologia z higieną i ochroną środowiska. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, Warszawa, Wydawnictwo Szkole i Pedagogiczne

%d blogerów lubi to: