Edu!

Rozwój technologiczny (przede wszystkim zdobycze Internetu) zaciera granice działalności wielu uniwersytetów. Edukacja otwarta stanowi obecnie jeden z najważniejszych elementów w społeczeństwie, jednak wciąż nie wszyscy mają do niej identyczny dostęp. Wychodząc temu naprzeciw – SCN Eureka! rozpoczęło projekt internetowy Edu!, który skierowany jest przede wszystkim do licealistów i studentów początkowych etapów studiów. W ramach projektu tworzone są kursy internetowe stanowiące wprowadzenie do najciekawszych, czasami specjalistycznych, zagadnień biologii i chemii.


Zdolność do wprowadzania specyficznych dla miejsca modyfikacji genomu ludzkiego jest celem medycyny od czasu uznania genu za podstawową jednostkę dziedziczności. Tak więc terapia genowa jest rozumiana jako zdolność do poprawy genetycznej poprzez korektę zmienionych (zmutowanych) genów lub specyficzne modyfikacje komórek nadające im nowe cechy fenotypowe. Terapia genowa jest możliwa dzięki wykorzystaniu wektorów, które warunkują specyficzne i wydajne dostarczanie kwasów nukleinowych do komórek.

W kursie uczestnik zapozna się nie tylko z głównymi założeniami terapii genowej, ale dokładnie pozna też obecnie stosowane wektory i współczesne modele terapii. Ostatnie moduły kursu zawierają informacje o klinicznym wykorzystaniu terapii genowej i jej alternatywach, które obecnie znajdują się w fazie badań przedklinicznych


Wirusologia stanowi jeden z najbardziej fascynujących działów biologii. Szczegółowe badania biologii molekularnej wirusów pozwalają nie tylko zbadać różnorodne mechanizmy oddziaływania wirus-komórka i cykle infekcyjne, ale pozwalają również na coraz sprawniejsze opracowywanie szczepionek i leków. W dobie rosnącej częstości pojawiania się nowych ognisk odzwierzęcych chorób zakaźnych wirusologia staje się jednym z kluczowych kierunków rozwoju biologii i medycyny.

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z biologią molekularną wirusów. Kurs prezentuje wirusy roślinne, bakteryjne i zwierzęce – ze szczególnym uwzględnieniem wirusów infekujących człowieka. Ostatnia część kursu prezentuje najnowsze zdobycze biologii molekularnej w aspektach terapii genowej, która w swoich niektórych modelach intensywnie wykorzystuje wirusy w roli wektorów transportujących materiał genetyczny.


Mikrobiologia od dziesięcioleci stanowi jeden z filarów nowoczesnej biologii. Bakterie są szeroko wykorzystywane w laboratoriach jako modele badawcze, a zgłębianie ich genetyki i biochemii dało możliwość rozwoju przemysłu, medycyny i nauk zajmujących się ochroną środowiska.

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z biologią molekularną bakterii. Kurs składa się z kilkunastu części, które prezentują strukturę i fizjologię modelowych gatunków bakterii. Ostatnie wykłady zawierają wprowadzenie do mikrobiologii środowiskowej i mikrobiologii medycznej, ze szczegółowym uwzględnieniem molekularnych mechanizmów patogenezy.


Immunologia – jako dziedzina z pogranicza biologii i medycyny – czerpie z najnowocześniejszych osiągnięć biochemii, biologii molekularnej i genetyki. Bada ona oddziaływanie systemów obronnych organizmu z patogenami i czynnikami nieinfekcyjnymi, które jednak są w staniu mu zagrozić. Współczesna immunologia nie ogranicza się jednak wyłącznie do analizy reakcji organizmu na czynniki obce. Najnowsze zdobycze biologii molekularnej pozwoliły dowieść, że układ immunologiczny w dużej mierze odpowiada również za regulację wewnętrznej homeostazy organizmu.

Kurs ma za zadanie zapoznać uczestnika z mechanizmami, jakie rządzą odpowiedzią obronna organizmu. Ostatnie moduły kursu wprowadzają pojęcie neuroendokrynoimmunologii i prezentują oddziaływanie między układem nerwowym, hormonalnym i immunologicznym w procesach utrzymania homeostazy.

%d blogerów lubi to: