PĘCHERZYKI BŁONOWE PROCARYOTA Kluczowy mechanizm relacji międzykomórkowych

Adrian Macion Zakład Genetyki BakteriiInstytut MikrobiologiiSKN Biologii MolekularnejUniwersytet Warszawskiaz.macion@student.uw.edu.pl Pęcherzyki błonowe (MVs) stanowią jeden z najbardziej wszech-stronnych wektorów występujących w przyrodzie. Wytwarzane są przez bakterie Gram-ujemne, Gram-dodatnie, grzyby, pierwotniaki i komórki organizmów z grupy Metazoa. Umożliwiają one komunikację na znaczne odległości, stabilizację transmitowanych związków i oddziaływanie na środowisko/inne organizmy. W szczególności intensywnie badane są funkcjeCzytaj dalej „PĘCHERZYKI BŁONOWE PROCARYOTA Kluczowy mechanizm relacji międzykomórkowych”

HER2 I JEGO ZNACZENIE W RAKU PIERSI

Aleksandra Lasakowska Międzyuczelniany Wydział BiotechnologiiUniwersytet GdańskiGdański Uniwersytet Medycznyaleksandra.lasakowska@gmail.com Najczęstszym nowotworem występującym u kobiet, a także utożsamianym z największą śmiertelnością wśród nich, jest rak piersi. Choroba ta może dotyczyć także mężczyzn, jednak jest bardzo rzadka i stanowi mniej niż 1% wszystkich zdiagnozowanych przypadków raka gruczołu piersiowego. Obecnie, na poziomie molekularnym, możliwe jest wyróżnienie kilku podtypów, wCzytaj dalej „HER2 I JEGO ZNACZENIE W RAKU PIERSI”

WITAJ W NANO-ŚWIECIE, CZYLI NANOBOTY JAKO PRZYSZŁOŚĆ MEDYCYNY – CZĘŚĆ 2.

Barbara Bełza SKN Biologii MolekularnejUniwersytet Warszawskib.belza@student.uw.edu.pl Jako że uniwersalna formuła czy zaklęcie pomniejszające makroskopowe roboty nie istnieje, nanorobotyka musiała znaleźć kreatywne rozwiązanie tego problemu. To, że nanoroboty nie są pomniejszoną wersją fabrycznych maszyn, nie oznacza, że są mniej godne uwagi. Wręcz przeciwnie, przez lata rozwoju nanotechnologii powstało wiele wyrafinowanych cząsteczek i złożonych układów, których syntezaCzytaj dalej „WITAJ W NANO-ŚWIECIE, CZYLI NANOBOTY JAKO PRZYSZŁOŚĆ MEDYCYNY – CZĘŚĆ 2.”

OGÓLNY ZARYS AMINOKWASÓW W SZCZEGÓLNYCH ZASTOSOWANIACH

Bartosz Szymański SKN Biologii MolekularnejUniwersytet WarszawskiInstytut Chemii Organicznej PANbk.szymanski@student.uw.edu.pl Aminokwasy to związki chemiczne zawierające grupę aminową i grupę kwasową (zwykle karboksylową). Jest to niezwykle ważna klasa związków, ponieważ dwadzieścia spośród nich wchodzi w skład białek, więc można powiedzieć, że to aminokwasy odpowiadają za złożoność i różnorodność organizmów. Z tego względu liczba publikacji naukowych dotyczących aminokwasówCzytaj dalej „OGÓLNY ZARYS AMINOKWASÓW W SZCZEGÓLNYCH ZASTOSOWANIACH”

PODSTAWY BIOINFORMATYKI SEKWENCYJNEJ

Andrzej Rzepko III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawieandrzejrzepko@gmail.com Bioinformatyka jest dziedziną interdyscyplinarną, która łączy biologię z informatyką. Wykorzystuje ona moc obliczeniową komputerów do analizy wyników badań biologicznych. Dane, na których pracują bioinformatycy, to przede wszystkim sekwencje genów oraz kodowanych przez nie białek. Niezmiernie ważna jest też analiza struktur tych biomakromolekuł. W badaniachCzytaj dalej „PODSTAWY BIOINFORMATYKI SEKWENCYJNEJ”

PĘCHERZYKI BŁONOWE PROCARYOTA Biogeneza i struktura

Adrian Macion Zakład Genetyki BakteriiInstytut MikrobiologiiSKN Biologii MolekularnejUniwersytet Warszawskiaz.macion@student.uw.edu.pl Pęcherzyki błonowe są proteoliposomalnymi nanocząsteczki wytwarzanymi zarówno przez bakterie Gram-ujemne, jak i Gram-dodatnie. Ponieważ pochodzą z osłon komórki bakteryjnej, ich skład i zawartość są ogólnie podobne do błony i cytoplazmy/peryplazmy. Jednak odkryto wiele dowodów na to, że istnieje zjawisko preferencyjnego pakowania białek, metabolitów i toksyn doCzytaj dalej „PĘCHERZYKI BŁONOWE PROCARYOTA Biogeneza i struktura”

MECHANIZMY OPORNOŚCI BAKTERII NA ANTYBIOTYKI

Bartosz Szymański SKN Biologii MolekularnejUniwersytet Warszawskibk.szymanski@student.uw.edu.pl Odkrycie w 1928 roku penicyliny przez sir Alexandra Fleminga zapoczątkowało nową erę w dziejach medycyny. Antybiotyki oraz chemioterapeutyki bardzo szybko stały się powszechnie używane do zwalczania chorób wywoływanych przez bakterie, takich jak dżuma, cholera, czerwonka, kiła czy gruźlica. Dzięki antybiotykom zaczęto prowadzić zaawansowane operacje chirurgiczne, które wcześniej były obarczone dużymCzytaj dalej „MECHANIZMY OPORNOŚCI BAKTERII NA ANTYBIOTYKI”

WITAJ W NANO-ŚWIECIE, CZYLI NANOBOTY JAKO PRZYSZŁOŚĆ MEDYCYNY – CZĘŚĆ 1.

Barbara Bełza SKN Biologii MolekularnejUniwersytet Warszawskib.belza@student.uw.edu.pl Jeśli czytasz ten artykuł w wersji pdf z pewnością masz właśnie w ręce telefon – niewielkie urządzenie, którego moc obliczeniową kiedyś można było uzyskać wysiłkiem kilku pokaźnych szaf napchanych kablami. Dziś miniaturyzacja urządzeń elektronicznych, głownie komputerów, nie dziwi nas wcale. Można łatwo ulec wrażeniu, że będzie ona postępować w nieskończoność;Czytaj dalej „WITAJ W NANO-ŚWIECIE, CZYLI NANOBOTY JAKO PRZYSZŁOŚĆ MEDYCYNY – CZĘŚĆ 1.”

CZĄSTKI GTA I ICH ROLA W HORYZONTALNYM TRANSFERZE GENÓW

Paulina Smaruj Zakład Genetyki BakteriiInstytut MikrobiologiiSKN Biologii MolekularnejUniwersytet Warszawskip.smaruj@student.uw.edu.pl Liczne organizmy prokariotyczne wytwarzają niewielkie cząstki, określane jako GTA (ang. Gene Transfer Agents). Chociaż cząstki te pod względem morfologii przypominają bakteriofagi, czyli wirusy bakteryjne, to jednak nie spełniają one podstawowych kryteriów definicji fagów sensu stricto, w tym nie wywołują lizy wytwarzających je komórek. Jedyną ich poznaną funkcją jestCzytaj dalej „CZĄSTKI GTA I ICH ROLA W HORYZONTALNYM TRANSFERZE GENÓW”

WYKORZYSTANIE ALGORYTMÓW MRÓWKOWYCH DO ROZWIĄZANIA PROBLEMU KOMIWOJAŻERA

Kuba Piasecki Wydział Automatyki, Robotyki i ElektronikiPolitechnika Poznańskakuba.piasecki@student.put.poznan.pl Problem komiwojażera pojawia się w literaturze w roku 1832. W następnym stuleciu przełożono go na język teorii grafów i rozpoczęto poszukiwania rozwiązań o niskiej złożoności obliczeniowej. W latach 90. ubiegłego wieku obserwacje mrówek zaowocowały nowym podejściem do zagadnienia; powstały tak zwane algorytmy mrówkowe. Wykorzystują one wirtualne feromonyCzytaj dalej „WYKORZYSTANIE ALGORYTMÓW MRÓWKOWYCH DO ROZWIĄZANIA PROBLEMU KOMIWOJAŻERA”