STEROIDY I HOPANOIDY – BIOSYNTEZA ORAZ JEJ MEDYCZNE IMPLIKACJE

Jan Zadworny Wydział ChemiiUniwersytet Warszawski j.zadworny@student.uw.edu.pl Eukariotyczne steroidy i ich prokariotyczne analogi – hopanoidy – odpowiadają za szereg funkcji kluczowych dla funkcjonowania komórek. Pomimo pewnych różnic w budowie, obie grupy związków są syntetyzowane dzięki pokrywającym się w dużej mierze szlakom anabolicznym. Ich dokładne zgłębienie pozwala nie tylko na lepsze zrozumienie biochemii lipidów, ale ma teżCzytaj dalej „STEROIDY I HOPANOIDY – BIOSYNTEZA ORAZ JEJ MEDYCZNE IMPLIKACJE”

OD KOMENSALA DO PATOGENU

Mechanizmy patogenezy grzybów jednokomórkowych na przykładzie Candida albicans Adrian Macion1 Zakład Genetyki BakteriiInstytut MikrobiologiiWydział BiologiiUniwersytet Warszawski Koło Naukowe Biologii Molekularnej2 Adam Krzyżanowski3 Wydział Medycyny WeterynaryjnejSzkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1az.macion@student.uw.edu.pl2knbm.uw@gmail.com3akrzyzanowski125@gmail.com Wielopostaciowy grzyb Candida albicans jest jednym z gatunków składowych ludzkiego mikrobiomu. W przypadku znacznej większości pacjentów, C. albicans przez całe życie bytuje w formieCzytaj dalej „OD KOMENSALA DO PATOGENU”

NOWE POCZĄTKI EUKARIOTA

Małgorzata Malczewska1 Wydział FizykiUniwersytet Warszawski Studenckie Koło Biofizyki Molekularnej2Koło Naukowe Astrobiologii Voyager3 1gosiamalczewska@gmail.com2kolo.biofizyki.molekularnej.fuw@gmail.com3voyager@uw.edu.pl Powstanie komórki eukariotycznej, czyli eukariogeneza, jest jednym z najważniejszych i zarazem najbardziej zagadkowych tematów współczesnej biologii. Na przestrzeni lat powstało wiele teorii próbujących wyjaśnić to zjawisko. Powszechnie akceptowalną jest teoria endosymbiozy, która zakłada połączenie dwóch komórek prokariotycznych na drodze silnej symbiozy, któreCzytaj dalej „NOWE POCZĄTKI EUKARIOTA”

METABOLIZM RNA MITOCHONDRIALNEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RODZINY BIAŁEK FASTK

mgr Mikołaj Kuska Grupa Biologii StrukturalnejCentrum NaukBiologiczno-ChemicznychWydział ChemiiUniwersytet Warszawski Zakład BiofizykiInstytut Fizyki DoświadczalnejWydział FizykiUniwersytet Warszawski m.kuska@student.uw.edu.pl Mitochondria są jednymi z kluczowych organelli komórek eukariotycznych i ich obecność stanowi jedną z cech wyróżniających tę domenę. Jako systemy półautonomiczne mitochondria charakteryzują się częściowo niezależnym genomem i systemem ekspresji informacji genetycznej. Jednym z kluczowych etapów tej ekspresji jestCzytaj dalej „METABOLIZM RNA MITOCHONDRIALNEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RODZINY BIAŁEK FASTK”

MITOCHONDRIA I METABOLIZM TLENOWY AMEBY ACANTHAMOEBA CASTELLANII

mgr Krzysztof Wójcicki Wydział BiologiiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniukrzysztof.wojcicki@amu.edu.pl Ameba Acanthamoeba castellanii jest prostym jednokomórkowym organizmem eukariotycznym. Występuje w zróżnicowanych środowiskach na całym globie oraz cechuje się dużą tolerancją na różne warunki. Temperatura jest ważnym czynnikiem abiotycznym, który generalnie wpływa na aktywność białek, w tym enzymów wszystkich organizmów żywych. Okazuje się również, że możeCzytaj dalej „MITOCHONDRIA I METABOLIZM TLENOWY AMEBY ACANTHAMOEBA CASTELLANII”

MIKROBIOM ENDOMETRUM, POCHODZENIE I ROLA W KARCYNOGENEZIE

Marek Szczepaniak1Olga Kuźmycz2 Katedra Mikrobiologii MolekularnejInstytut Mikrobiologii, Biotechnologii i ImmunologiiWydział Biologii i Ochrony ŚrodowiskaUniwersytet Łódzki1 marek.szczepaniak@edu.uni.lodz.pl2 olga.kuzmycz@edu.uni.lodz.pl Nowotwory endometrium należą do jednych z najczęściej spotykanych nowotworów ginekologicznych kobiet, w szczególności w wieku pomenopauzalnym. Liczne badania skupiają się na poznaniu mechanizmów inicjacji oraz rozwoju choroby, natomiast wpływ środowiska mikrobiologicznego na chorobę nie jest poznany. Zaowocować toCzytaj dalej „MIKROBIOM ENDOMETRUM, POCHODZENIE I ROLA W KARCYNOGENEZIE”

PATOGENNE WARIANTY GENU DNAJC30 U PACJENTÓW Z DZIEDZICZNĄ NEUROPATIĄ NERWU WZROKOWEGO LEBERA

Aleksandra Maciejczuk Instytut Genetyki i BiotechnologiiWydział BiologiiUniwersytet Warszawskia.maciejczuk@student.uw.edu.pl Dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera (LHON – ang. Leber’s hereditary optic neuropathy) jest jedną z pierwszych opisanych chorób mitochondrialnych. Objawia się obustronną, bezbolesną utratą wzroku spowodowaną degeneracją perikarionów oraz aksonów komórek zwojowych siatkówki. Wykryto 3 główne oraz kilkanaście rzadkich wariantów w genomie mitochondrialnym odpowiedzialnych za wystąpienie tejCzytaj dalej „PATOGENNE WARIANTY GENU DNAJC30 U PACJENTÓW Z DZIEDZICZNĄ NEUROPATIĄ NERWU WZROKOWEGO LEBERA”

PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA DOSTĘPNYCH NA RYNKU SZCZEPIONEK PRZECIWKO SARS-COV-2

Jakub Knurek BiotechnologDział Badań i Rozwoju Mabion S.A.j.knurek@mabion.eu Pandemia COVID-19 od początku 2020 roku zbiera śmiertelne żniwo na całym świecie. Sezonowość zachorowań (cykl wiosna–jesień) sprawiła, że trzy pierwsze fale skutkowały wybuchem licznych lokalnych ognisk choroby. Obecnie dostępne szczepionki są mniej skuteczne wobec zmutowanych wariantów SARS-CoV-2, co wymaga dalszych nakładów w celu redukcji rozpowszechnienia choroby. SzybkiCzytaj dalej „PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA DOSTĘPNYCH NA RYNKU SZCZEPIONEK PRZECIWKO SARS-COV-2”

BIOLOGIA MIKROORGANIZMÓW BYTUJĄCYCH W SIEDLISKACH EKSTREMALNYCH

Krzysztof Wójcicki Wydział BiologiiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniukrzysztof.wojcicki@amu.edu.pl Środowiska ekstremalne to najbardziej niegościnne miejsca dla życia na Ziemi. Norma czynników fizycznych czy geochemicznych jest w tych środowiskach wielokrotnie przekroczona, a charakter tych ekosystemów jest determinowany przez czynnik występujący w nadmiarze lub niedoborze. Organizmy zdolne do przeżycia i rozwoju w takich środowiskach nazywane są ekstremofilami. W pracyCzytaj dalej „BIOLOGIA MIKROORGANIZMÓW BYTUJĄCYCH W SIEDLISKACH EKSTREMALNYCH”

TOKSYNY – ICH NIECHLUBNA PRZESZŁOŚĆ I ŚWIETLANA PRZYSZŁOŚĆ

Julia SzczawińskaSzymon Biela Wydział BiologiiUniwersytet Warszawskij.szczawinsk@student.uw.edu.pls.biela@student.uw.edu.pl Wiele organizmów żywych może produkować toksyny, które w zdecydowanej większości zbudowane są z aminokwasów. Najczęściej trucizny dostają się do organizmu drogą pokarmową. Mogą wnikać również poprzez układ oddechowy lub być wprowadzone bezpośrednio do krwiobiegu – poprzez ukąszenie lub wstrzyknięcie. Omawiane trucizny zaburzają funkcjonowanie komórek we-dług różnych mechanizmów. Rycyna iCzytaj dalej „TOKSYNY – ICH NIECHLUBNA PRZESZŁOŚĆ I ŚWIETLANA PRZYSZŁOŚĆ”