ASPEKT KLINICZNY KANDYDOZY, STOSOWANE LEKI I MECHANIZMY OPORNOŚCI PATOGENU CANDIDA ALBICANS

Almira Ibragimova Wydział BiologiiUniwersytet Warszawski a.ibragimova@student.uw.edu.pl Candida albicans jest najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem grzyba ludzkiej mikroflory; bezobjawowo kolonizuje on wiele obszarów ciała, zwłaszcza układ pokarmowy i moczowo-płciowy. Skuteczność leczenia chorób powodowanych przez C. albicans zależy od zdolności tego grzyba do tworzenia biofilmu – przestrzennie uorganizowanej społeczności komórek. Biofilm C. albicans jest z natury oporny na konwencjonalne lekiCzytaj dalej „ASPEKT KLINICZNY KANDYDOZY, STOSOWANE LEKI I MECHANIZMY OPORNOŚCI PATOGENU CANDIDA ALBICANS”

WARUNKOWANIE PRODUKCJI TOKSYNY SHIGA PRZEZ BAKTERIOFAGI U ENTEROKRWOTOCZNYCH SZCZEPÓW ESCHERICHIA COLI

Emilia Węglińska Katedra Biologii MolekularnejWydział BiologiiUniwersytet Gdański e.weglinska.166@studms.ug.edu.pl Bakterie Escherichia coli należą do mikrobioty układu pokarmowego człowieka. Są one zaliczane do bakterii symbiotycznych, lecz istnieją również takie szczepy E. coli, które w odpowiednich warunkach mogą stać się patogenne. Przykładem takiego patogennego szczepu są E. coli produkujące toksynę Shiga. Do jej produkcji konieczna jest obecność wCzytaj dalej „WARUNKOWANIE PRODUKCJI TOKSYNY SHIGA PRZEZ BAKTERIOFAGI U ENTEROKRWOTOCZNYCH SZCZEPÓW ESCHERICHIA COLI”

BAKTERIOFAGI – TAJNA BROŃ NAUKOWCÓW

Nowoczesne metody detekcji bakterii Magdalena Pełka Zakład Wirusologii MolekularnejInstytut MikrobiologiiWydział BiologiiUniwersytet Warszawski mp.pelk@student.uw.edu.pl Detekcja bakterii jest zabiegiem niezbędnym w wielu gałęziach przemysłu, a przede wszystkim w medycynie. Staje się to szczególnie istotne wobec problemu ery postantybiotykowej, zatem wykrywanie bakterii powinno stać się szybkie, proste, czułe i specyficzne. Konwencjonalne metody – hodowlane, biochemiczne, fizyczne i genetyczne –Czytaj dalej „BAKTERIOFAGI – TAJNA BROŃ NAUKOWCÓW”

WPŁYW ZARAŻENIA TOXOPLASMA GONDII NA ZMIANY BEHAWIORALNE U GRYZONI I LUDZI

Elżbieta Łucja Scholz Wydział BiologiiUniwersytet Warszawski e.scholz@student.uw.edu.pl Niniejsza praca ma na celu podsumowanie i zaprezentowanie współczesnej wiedzy o zmianach behawioralnych, wywoływanych zarażeniem kosmopolitycznym pierwotniakiem Toxoplasma gondii, które są obserwowane u żywicieli pośrednich. T. gondii jest obligatoryjnym, wewnątrzkomórkowym pasożytem, zdolnym do zarażania szerokiego spektrum ssaków i ptaków. Stanowi czynnik etiologiczny toksoplazmozy, choroby oportunistycznej, szczególnie groźnej dlaCzytaj dalej „WPŁYW ZARAŻENIA TOXOPLASMA GONDII NA ZMIANY BEHAWIORALNE U GRYZONI I LUDZI”

PRZEGLĄD SATELITARNYCH SYSTEMÓW ALTYMETRYCZNYCH I GRAWIMETRYCZNYCH DO OBSERWACJI ŚRODOWISKA ZIEMI

mgr inż. Paweł Zyglewski Katedra Systemów GeoinformatycznychWydział Elektroniki, Telekomunikacji i InformatykiPolitechnika Gdańska ADVA Optical Networking pzyglewski@adva.com Wyniki pomiarów satelitarnych systemów altymetrycznych i grawimetrycznych dostarczają informacji na temat tego samego środowiska Ziemi. Pierwsze rozwinęły się metody altymetryczne polegające na pomiarze wysokości punktu na powierzchni za pomocą dalmierza umieszczonego na satelicie. Z czasem, dzięki wykorzystaniu systemu GPS,Czytaj dalej „PRZEGLĄD SATELITARNYCH SYSTEMÓW ALTYMETRYCZNYCH I GRAWIMETRYCZNYCH DO OBSERWACJI ŚRODOWISKA ZIEMI”

NA TROPIE ŻYCIA W KOSMOSIE

Kamila Lech Wydział BiologiiUniwersytet Warszawski kk.lech@student.uw.edu.pl Eksploracja kosmosu przez człowieka trwa od dawna, jednak wiele kwestii wciąż pozostaje bez rozwiązania. Jedną z nich jest pytanie: Czy gdzieś w innej części kosmosu istnieje życie? Aby móc na nie odpowiedzieć, na przestrzeni lat prowadzona była niezliczona liczba badań. O ile odnalezienie obcej formy życia wciąż jest dlaCzytaj dalej „NA TROPIE ŻYCIA W KOSMOSIE”

KSENOBIOLOGIA – GALERIA ALTERNATYWNYCH MECHANIZMÓW

Róża Okoń Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego Jakub Tomaszewski Warszawski Uniwersytet Medyczny s082755@student.wum.edu.pl Maciej Żurowski Uniwersytet w Cambridge W swojej pracy zdefiniowaliśmy główne kryteria jakie muszą być spełnione, aby nazwać obiekt „żywym”. Są nimi: 1) ciągła wymiana energii z otoczeniem wraz z nieustannym wzrostem entropii w środowisku; 2) kompartmentacja wewnątrz struktury, która tworzy mikrośrodowiska reakcyjne,Czytaj dalej „KSENOBIOLOGIA – GALERIA ALTERNATYWNYCH MECHANIZMÓW”

OBSERWACJA FLORY NACZYNIOWEJ SPONTANICZNIE WYSTĘPUJĄCEJ W OPUSZCZONYCH BUDYNKACH NA TERENIE POWIATU OSTROWSKIEGO

Małgorzata Żulicka II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim malgorzata.zulicka@op.pl Praca przedstawia badania nad florą opuszczonych budynków, które były prowadzone na 13 powierzchniach w powiecie ostrowskim. Miały one na celu poznanie i porównanie zróżnicowania flory na tych powierzchniach. Oznaczono łącznie 112 gatunków roślin. Dominowały wśród nich apofity. Najczęstszymi formami życiowymi były hemikryptofity. NajwiększyCzytaj dalej „OBSERWACJA FLORY NACZYNIOWEJ SPONTANICZNIE WYSTĘPUJĄCEJ W OPUSZCZONYCH BUDYNKACH NA TERENIE POWIATU OSTROWSKIEGO”

WPŁYW WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH TERENÓW ZURBANIZOWANYCH NA FUNKCJONOWANIE DRZEW W MIASTACH

Anita Murawska Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym RozwojemUniwersytet Warszawski Zakład Ekologii i Ochrony ŚrodowiskaInstytut Biologii ŚrodowiskowejWydział BiologiiUniwersytet Warszawski a.murawska8@student.uw.edu.pl Warunki miejskie wpływają negatywnie na stan zdrowotny drzew, zwłaszcza tych rosnących wzdłuż jezdni i w okolicy rejonów uprzemysłowionych. Na terenach zurbanizowanych występuje wiele czynników wpływających na prawidłowe funkcjonowanie roślinności. Zmiany warunków siedliskowych (zarówno fizycznychCzytaj dalej „WPŁYW WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH TERENÓW ZURBANIZOWANYCH NA FUNKCJONOWANIE DRZEW W MIASTACH”

ZESPÓŁ HUNTERA, CZYLI O MUKOPOLISACHARYDOZIE TYPU II

Emilia Węglińska Wydział BiologiiUniwersytet Gdański e.weglinska166@studems.ug.edu.pl Zespół Huntera (zwany również MPS II) jest jednym z typów mukopolisacharydoz i należy do rzadkich lizosomalnych chorób spichrzeniowych (LSD). Dziedziczony jest w sposób recesywny sprzężony z chromosomem X, dlatego osobami dotkniętymi tą chorobą są najczęściej mężczyźni. MPS II spowodowana jest mutacją w genie kodującym sulfatazę iduronianu, której deficyt skutkujeCzytaj dalej „ZESPÓŁ HUNTERA, CZYLI O MUKOPOLISACHARYDOZIE TYPU II”