PRZEGLĄD SATELITARNYCH SYSTEMÓW ALTYMETRYCZNYCH I GRAWIMETRYCZNYCH DO OBSERWACJI ŚRODOWISKA ZIEMI

mgr inż. Paweł Zyglewski Katedra Systemów GeoinformatycznychWydział Elektroniki, Telekomunikacji i InformatykiPolitechnika Gdańska ADVA Optical Networking pzyglewski@adva.com Wyniki pomiarów satelitarnych systemów altymetrycznych i grawimetrycznych dostarczają informacji na temat tego samego środowiska Ziemi. Pierwsze rozwinęły się metody altymetryczne polegające na pomiarze wysokości punktu na powierzchni za pomocą dalmierza umieszczonego na satelicie. Z czasem, dzięki wykorzystaniu systemu GPS,Czytaj dalej „PRZEGLĄD SATELITARNYCH SYSTEMÓW ALTYMETRYCZNYCH I GRAWIMETRYCZNYCH DO OBSERWACJI ŚRODOWISKA ZIEMI”

NA TROPIE ŻYCIA W KOSMOSIE

Kamila Lech Wydział BiologiiUniwersytet Warszawski kk.lech@student.uw.edu.pl Eksploracja kosmosu przez człowieka trwa od dawna, jednak wiele kwestii wciąż pozostaje bez rozwiązania. Jedną z nich jest pytanie: Czy gdzieś w innej części kosmosu istnieje życie? Aby móc na nie odpowiedzieć, na przestrzeni lat prowadzona była niezliczona liczba badań. O ile odnalezienie obcej formy życia wciąż jest dlaCzytaj dalej „NA TROPIE ŻYCIA W KOSMOSIE”

KSENOBIOLOGIA – GALERIA ALTERNATYWNYCH MECHANIZMÓW

Róża Okoń Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego Jakub Tomaszewski Warszawski Uniwersytet Medyczny s082755@student.wum.edu.pl Maciej Żurowski Uniwersytet w Cambridge W swojej pracy zdefiniowaliśmy główne kryteria jakie muszą być spełnione, aby nazwać obiekt „żywym”. Są nimi: 1) ciągła wymiana energii z otoczeniem wraz z nieustannym wzrostem entropii w środowisku; 2) kompartmentacja wewnątrz struktury, która tworzy mikrośrodowiska reakcyjne,Czytaj dalej „KSENOBIOLOGIA – GALERIA ALTERNATYWNYCH MECHANIZMÓW”

OBSERWACJA FLORY NACZYNIOWEJ SPONTANICZNIE WYSTĘPUJĄCEJ W OPUSZCZONYCH BUDYNKACH NA TERENIE POWIATU OSTROWSKIEGO

Małgorzata Żulicka II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim malgorzata.zulicka@op.pl Praca przedstawia badania nad florą opuszczonych budynków, które były prowadzone na 13 powierzchniach w powiecie ostrowskim. Miały one na celu poznanie i porównanie zróżnicowania flory na tych powierzchniach. Oznaczono łącznie 112 gatunków roślin. Dominowały wśród nich apofity. Najczęstszymi formami życiowymi były hemikryptofity. NajwiększyCzytaj dalej „OBSERWACJA FLORY NACZYNIOWEJ SPONTANICZNIE WYSTĘPUJĄCEJ W OPUSZCZONYCH BUDYNKACH NA TERENIE POWIATU OSTROWSKIEGO”

WPŁYW WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH TERENÓW ZURBANIZOWANYCH NA FUNKCJONOWANIE DRZEW W MIASTACH

Anita Murawska Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym RozwojemUniwersytet Warszawski Zakład Ekologii i Ochrony ŚrodowiskaInstytut Biologii ŚrodowiskowejWydział BiologiiUniwersytet Warszawski a.murawska8@student.uw.edu.pl Warunki miejskie wpływają negatywnie na stan zdrowotny drzew, zwłaszcza tych rosnących wzdłuż jezdni i w okolicy rejonów uprzemysłowionych. Na terenach zurbanizowanych występuje wiele czynników wpływających na prawidłowe funkcjonowanie roślinności. Zmiany warunków siedliskowych (zarówno fizycznychCzytaj dalej „WPŁYW WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH TERENÓW ZURBANIZOWANYCH NA FUNKCJONOWANIE DRZEW W MIASTACH”

ZESPÓŁ HUNTERA, CZYLI O MUKOPOLISACHARYDOZIE TYPU II

Emilia Węglińska Wydział BiologiiUniwersytet Gdański e.weglinska166@studems.ug.edu.pl Zespół Huntera (zwany również MPS II) jest jednym z typów mukopolisacharydoz i należy do rzadkich lizosomalnych chorób spichrzeniowych (LSD). Dziedziczony jest w sposób recesywny sprzężony z chromosomem X, dlatego osobami dotkniętymi tą chorobą są najczęściej mężczyźni. MPS II spowodowana jest mutacją w genie kodującym sulfatazę iduronianu, której deficyt skutkujeCzytaj dalej „ZESPÓŁ HUNTERA, CZYLI O MUKOPOLISACHARYDOZIE TYPU II”

STEROIDY I HOPANOIDY – BIOSYNTEZA ORAZ JEJ MEDYCZNE IMPLIKACJE

Jan Zadworny Wydział ChemiiUniwersytet Warszawski j.zadworny@student.uw.edu.pl Eukariotyczne steroidy i ich prokariotyczne analogi – hopanoidy – odpowiadają za szereg funkcji kluczowych dla funkcjonowania komórek. Pomimo pewnych różnic w budowie, obie grupy związków są syntetyzowane dzięki pokrywającym się w dużej mierze szlakom anabolicznym. Ich dokładne zgłębienie pozwala nie tylko na lepsze zrozumienie biochemii lipidów, ale ma teżCzytaj dalej „STEROIDY I HOPANOIDY – BIOSYNTEZA ORAZ JEJ MEDYCZNE IMPLIKACJE”

OD KOMENSALA DO PATOGENU

Mechanizmy patogenezy grzybów jednokomórkowych na przykładzie Candida albicans Adrian Macion1 Zakład Genetyki BakteriiInstytut MikrobiologiiWydział BiologiiUniwersytet Warszawski Koło Naukowe Biologii Molekularnej2 Adam Krzyżanowski3 Wydział Medycyny WeterynaryjnejSzkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1az.macion@student.uw.edu.pl2knbm.uw@gmail.com3akrzyzanowski125@gmail.com Wielopostaciowy grzyb Candida albicans jest jednym z gatunków składowych ludzkiego mikrobiomu. W przypadku znacznej większości pacjentów, C. albicans przez całe życie bytuje w formieCzytaj dalej „OD KOMENSALA DO PATOGENU”

NOWE POCZĄTKI EUKARIOTA

Małgorzata Malczewska1 Wydział FizykiUniwersytet Warszawski Studenckie Koło Biofizyki Molekularnej2Koło Naukowe Astrobiologii Voyager3 1gosiamalczewska@gmail.com2kolo.biofizyki.molekularnej.fuw@gmail.com3voyager@uw.edu.pl Powstanie komórki eukariotycznej, czyli eukariogeneza, jest jednym z najważniejszych i zarazem najbardziej zagadkowych tematów współczesnej biologii. Na przestrzeni lat powstało wiele teorii próbujących wyjaśnić to zjawisko. Powszechnie akceptowalną jest teoria endosymbiozy, która zakłada połączenie dwóch komórek prokariotycznych na drodze silnej symbiozy, któreCzytaj dalej „NOWE POCZĄTKI EUKARIOTA”

METABOLIZM RNA MITOCHONDRIALNEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RODZINY BIAŁEK FASTK

mgr Mikołaj Kuska Grupa Biologii StrukturalnejCentrum NaukBiologiczno-ChemicznychWydział ChemiiUniwersytet Warszawski Zakład BiofizykiInstytut Fizyki DoświadczalnejWydział FizykiUniwersytet Warszawski m.kuska@student.uw.edu.pl Mitochondria są jednymi z kluczowych organelli komórek eukariotycznych i ich obecność stanowi jedną z cech wyróżniających tę domenę. Jako systemy półautonomiczne mitochondria charakteryzują się częściowo niezależnym genomem i systemem ekspresji informacji genetycznej. Jednym z kluczowych etapów tej ekspresji jestCzytaj dalej „METABOLIZM RNA MITOCHONDRIALNEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RODZINY BIAŁEK FASTK”