Aktualności

Założenia i główne idee:
  • Usunięcie sztywnych granic między dziedzinami nauk matematyczno-przyrodniczych (mathematics and life science), holistyczne spojrzenie na zjawiska przyrodnicze i metody ukierunkowane na badanie ich mechanizmu.
  • Nawiązanie współpracy między kołami naukowymi i studentami różnych wydziałów w perspektywie przerodzenia się jej w intensywny dialog, wspólne poszukanie odpowiedzi na zadane pytania i rozwiązań testowanych hipotez.
  • Wzbudzanie w studentach zaciekawienia zagadnieniami spoza ich dyscypliny, stymulacja do spojrzenia na problem z innej perspektywy, wychodzenie spoza utartych toków myślenia (strategia think outside the box).
  • Zachęcanie do podejmowania badań z pogranicza dziedzin i nawiązywania efektywnego dialogu między naukowcami z różnych odrębnych jednostek dydaktycznych (im bardziej różnorodny zespół, tym bardziej spektakularne rezultaty).
  • Ogólnonaukowy rozwój – chcemy, żeby artykuł pisany przez matematyka był zachęcający dla biologa czy geologa i vice versa.

%d blogerów lubi to: