MIKROBIOM ENDOMETRUM, POCHODZENIE I ROLA W KARCYNOGENEZIE

Marek Szczepaniak1Olga Kuźmycz2 Katedra Mikrobiologii MolekularnejInstytut Mikrobiologii, Biotechnologii i ImmunologiiWydział Biologii i Ochrony ŚrodowiskaUniwersytet Łódzki1 marek.szczepaniak@edu.uni.lodz.pl2 olga.kuzmycz@edu.uni.lodz.pl Nowotwory endometrium należą do jednych z najczęściej spotykanych nowotworów ginekologicznych kobiet, w szczególności w wieku pomenopauzalnym. Liczne badania skupiają się na poznaniu mechanizmów inicjacji oraz rozwoju choroby, natomiast wpływ środowiska mikrobiologicznego na chorobę nie jest poznany. Zaowocować toCzytaj dalej „MIKROBIOM ENDOMETRUM, POCHODZENIE I ROLA W KARCYNOGENEZIE”

PATOGENNE WARIANTY GENU DNAJC30 U PACJENTÓW Z DZIEDZICZNĄ NEUROPATIĄ NERWU WZROKOWEGO LEBERA

Aleksandra Maciejczuk Instytut Genetyki i BiotechnologiiWydział BiologiiUniwersytet Warszawskia.maciejczuk@student.uw.edu.pl Dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera (LHON – ang. Leber’s hereditary optic neuropathy) jest jedną z pierwszych opisanych chorób mitochondrialnych. Objawia się obustronną, bezbolesną utratą wzroku spowodowaną degeneracją perikarionów oraz aksonów komórek zwojowych siatkówki. Wykryto 3 główne oraz kilkanaście rzadkich wariantów w genomie mitochondrialnym odpowiedzialnych za wystąpienie tejCzytaj dalej „PATOGENNE WARIANTY GENU DNAJC30 U PACJENTÓW Z DZIEDZICZNĄ NEUROPATIĄ NERWU WZROKOWEGO LEBERA”

PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA DOSTĘPNYCH NA RYNKU SZCZEPIONEK PRZECIWKO SARS-COV-2

Jakub Knurek BiotechnologDział Badań i Rozwoju Mabion S.A.j.knurek@mabion.eu Pandemia COVID-19 od początku 2020 roku zbiera śmiertelne żniwo na całym świecie. Sezonowość zachorowań (cykl wiosna–jesień) sprawiła, że trzy pierwsze fale skutkowały wybuchem licznych lokalnych ognisk choroby. Obecnie dostępne szczepionki są mniej skuteczne wobec zmutowanych wariantów SARS-CoV-2, co wymaga dalszych nakładów w celu redukcji rozpowszechnienia choroby. SzybkiCzytaj dalej „PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA DOSTĘPNYCH NA RYNKU SZCZEPIONEK PRZECIWKO SARS-COV-2”

BIOLOGIA MIKROORGANIZMÓW BYTUJĄCYCH W SIEDLISKACH EKSTREMALNYCH

Krzysztof Wójcicki Wydział BiologiiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniukrzysztof.wojcicki@amu.edu.pl Środowiska ekstremalne to najbardziej niegościnne miejsca dla życia na Ziemi. Norma czynników fizycznych czy geochemicznych jest w tych środowiskach wielokrotnie przekroczona, a charakter tych ekosystemów jest determinowany przez czynnik występujący w nadmiarze lub niedoborze. Organizmy zdolne do przeżycia i rozwoju w takich środowiskach nazywane są ekstremofilami. W pracyCzytaj dalej „BIOLOGIA MIKROORGANIZMÓW BYTUJĄCYCH W SIEDLISKACH EKSTREMALNYCH”

TOKSYNY – ICH NIECHLUBNA PRZESZŁOŚĆ I ŚWIETLANA PRZYSZŁOŚĆ

Julia SzczawińskaSzymon Biela Wydział BiologiiUniwersytet Warszawskij.szczawinsk@student.uw.edu.pls.biela@student.uw.edu.pl Wiele organizmów żywych może produkować toksyny, które w zdecydowanej większości zbudowane są z aminokwasów. Najczęściej trucizny dostają się do organizmu drogą pokarmową. Mogą wnikać również poprzez układ oddechowy lub być wprowadzone bezpośrednio do krwiobiegu – poprzez ukąszenie lub wstrzyknięcie. Omawiane trucizny zaburzają funkcjonowanie komórek we-dług różnych mechanizmów. Rycyna iCzytaj dalej „TOKSYNY – ICH NIECHLUBNA PRZESZŁOŚĆ I ŚWIETLANA PRZYSZŁOŚĆ”

PĘCHERZYKI BŁONOWE PROCARYOTA Kluczowy mechanizm relacji międzykomórkowych

Adrian Macion Zakład Genetyki BakteriiInstytut MikrobiologiiSKN Biologii MolekularnejUniwersytet Warszawskiaz.macion@student.uw.edu.pl Pęcherzyki błonowe (MVs) stanowią jeden z najbardziej wszech-stronnych wektorów występujących w przyrodzie. Wytwarzane są przez bakterie Gram-ujemne, Gram-dodatnie, grzyby, pierwotniaki i komórki organizmów z grupy Metazoa. Umożliwiają one komunikację na znaczne odległości, stabilizację transmitowanych związków i oddziaływanie na środowisko/inne organizmy. W szczególności intensywnie badane są funkcjeCzytaj dalej „PĘCHERZYKI BŁONOWE PROCARYOTA Kluczowy mechanizm relacji międzykomórkowych”

HER2 I JEGO ZNACZENIE W RAKU PIERSI

Aleksandra Lasakowska Międzyuczelniany Wydział BiotechnologiiUniwersytet GdańskiGdański Uniwersytet Medycznyaleksandra.lasakowska@gmail.com Najczęstszym nowotworem występującym u kobiet, a także utożsamianym z największą śmiertelnością wśród nich, jest rak piersi. Choroba ta może dotyczyć także mężczyzn, jednak jest bardzo rzadka i stanowi mniej niż 1% wszystkich zdiagnozowanych przypadków raka gruczołu piersiowego. Obecnie, na poziomie molekularnym, możliwe jest wyróżnienie kilku podtypów, wCzytaj dalej „HER2 I JEGO ZNACZENIE W RAKU PIERSI”

WITAJ W NANO-ŚWIECIE, CZYLI NANOBOTY JAKO PRZYSZŁOŚĆ MEDYCYNY – CZĘŚĆ 2.

Barbara Bełza SKN Biologii MolekularnejUniwersytet Warszawskib.belza@student.uw.edu.pl Jako że uniwersalna formuła czy zaklęcie pomniejszające makroskopowe roboty nie istnieje, nanorobotyka musiała znaleźć kreatywne rozwiązanie tego problemu. To, że nanoroboty nie są pomniejszoną wersją fabrycznych maszyn, nie oznacza, że są mniej godne uwagi. Wręcz przeciwnie, przez lata rozwoju nanotechnologii powstało wiele wyrafinowanych cząsteczek i złożonych układów, których syntezaCzytaj dalej „WITAJ W NANO-ŚWIECIE, CZYLI NANOBOTY JAKO PRZYSZŁOŚĆ MEDYCYNY – CZĘŚĆ 2.”

OGÓLNY ZARYS AMINOKWASÓW W SZCZEGÓLNYCH ZASTOSOWANIACH

Bartosz Szymański SKN Biologii MolekularnejUniwersytet WarszawskiInstytut Chemii Organicznej PANbk.szymanski@student.uw.edu.pl Aminokwasy to związki chemiczne zawierające grupę aminową i grupę kwasową (zwykle karboksylową). Jest to niezwykle ważna klasa związków, ponieważ dwadzieścia spośród nich wchodzi w skład białek, więc można powiedzieć, że to aminokwasy odpowiadają za złożoność i różnorodność organizmów. Z tego względu liczba publikacji naukowych dotyczących aminokwasówCzytaj dalej „OGÓLNY ZARYS AMINOKWASÓW W SZCZEGÓLNYCH ZASTOSOWANIACH”

PODSTAWY BIOINFORMATYKI SEKWENCYJNEJ

Andrzej Rzepko III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawieandrzejrzepko@gmail.com Bioinformatyka jest dziedziną interdyscyplinarną, która łączy biologię z informatyką. Wykorzystuje ona moc obliczeniową komputerów do analizy wyników badań biologicznych. Dane, na których pracują bioinformatycy, to przede wszystkim sekwencje genów oraz kodowanych przez nie białek. Niezmiernie ważna jest też analiza struktur tych biomakromolekuł. W badaniachCzytaj dalej „PODSTAWY BIOINFORMATYKI SEKWENCYJNEJ”