Home

ISSN 2720-2208 (druk)

O Nas

Nobody ever figures out what life is all about, and it doesn’t matter. Explore the world. Nearly everything is really interesting if you go into it deeply enough.


– Richard Feynman

Jesteśmy grupą aktywnych i ambitnych studentów, którzy mieli możliwość uczestniczenia w przedmiotach prowadzonych na wielu wydziałach w obrębie Kampusu Ochota. We współpracy między kołami i studentami pochodzącymi z różnych jednostek dydaktycznych widzimy ogromny i wciąż niewykorzystywany potencjał. Chcemy zmienić aktualny stan i jako reprezentanci Koła Naukowego Biologii Molekularnej wychodzimy z inicjatywą założenia Studenckiego Czasopisma Naukowego Eureka!

Celem naszego czasopisma jest pokazanie, że Natura nie zna ścisłych granic między dziedzinami zajmującymi się jej badaniem. Uważamy, że nadszedł czas na wyjście z hermetyzmu Nauki w kierunku interdyscyplinarności, na przejście od pracy w zamkniętym laboratorium do podjęcia inspirującego dialogu. Wierzymy, że nasze działania przyczynią się nie tylko do ogólnego rozwoju studentów i przyszłej kadry akademickiej, ale także do długotrwałego określania naszej alma mater mianem Uniwersytetu Badawczego.

Założenia i główne idee czasopisma:

• zniesienie sztywnych granic między dziedzinami nauk matematyczno-przyrodniczych (mathematics and life sciences) – holistyczne spojrzenie na zjawiska przyrodnicze i  metody ukierunkowane na badanie ich mechanizmów;

• nawiązanie współpracy między kołami naukowymi i studentami różnych wydziałów i uniwersytetów w perspektywie przerodzenia się jej w intensywny dialog, wspólne poszukiwanie odpowiedzi na zadane pytania i rozwiązań testowanych hipotez;

• wzbudzanie w studentach i uczniach ciekawości do zagadnień spoza ich dyscyplin, stymulacja do spojrzenia na problem z innej perspektywy, wychodzenie spoza utartych toków myślenia (strategia think outside the box);

• zachęcanie do podejmowania badań z pogranicza dziedzin i nawiązywania efektywnego dialogu między naukowcami z różnych odrębnych jednostek dydaktycznych;

• ogólnonaukowy rozwój – chcemy, żeby nasi czytelnicy byli osobami oczytanymi i świadomymi otaczających ich zjawisk.

Eureka! jest i będzie wraz z kolejnymi wydaniami realizować postawione przez założycieli cele. Jednocześnie zapraszamy Ciebie do współtworzenia Eureki! Napisz artykuł i zaraź swoją ciekawością innych!

YXZ

Partnerzy

Prof. Stefan Tyski stanął na czele Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów |  Medical University of Warsaw